پاورپوینت شهر دوره پهلوي

پاورپوینت شهر دوره پهلوي

پاورپوینت شهر دوره پهلوي

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 25 اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

معماری دوران پهلوی را باید به چند دوره و چندین بخش تقسیم کرد. نخست دورهی پهلوی اول، که خود دو بخش بزرگ یکی از آغاز تا سال 1310 هجری شمسی؛ و دیگری از سال 20-1310 و خروج او از ایران، دارد. در بخش اول سه گرایش بزرگ را می توان تمیز داد:

  1. معماری متّکی بر دوران پیش از اسلام؛
  2. معماری متّکی به معماری اسلامی ایران؛
  3. معماری تقلیدی از باختر زمین. و در این میان نیز یک گونۀ تلفیقی و التقاطی، به ویژه در خانههای مسکونی به وجود آمد.

درآغاز ظهور پهلوی و پایان قاجاریان، هنوز معمارانی بودند که شیوۀ قاجاری را ادامه می دادند، که همان معماران سنّتی نام دارند. بیشتر آنها تا اواخر دوران پهلوی نخست نیز در قیدِ حیات بودند و در ساختن و تزیین و آذین گری کاخهای پهلوی شرکت داشتند. این گروه را می توان به سه نسل منقسم کرد:

نسل اول معماران دوران قاجار و پیش از مشروطیّت هستند که در رأس آنان "حسن قمی فقیه" و "مجتهد"، قرار می گیرد، که "ایوان حضرت معصومه"، تیمچۀ بزرگ اول بازار قم با یزدی بندیهای نفیسش و گلدستههای حضرت معصومه از آثار اوست؛ و سپس "استاد رستم بروجردی" که از او «رسمی» سردر سبزه میدان تهران به یادگار مانده؛ و "استاد فتحعلی شیرازی" که مقرنس سردر مدرسۀ سپهسالار از او است

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

الف) معماری

ب) نقاشی و دیگر هنرهای تجسمی

ج) سینما و نمایش

د) هنرهای مردمی و بومی