پاورپوینت حمام های سنتی اسلام

پاورپوینت حمام های سنتی اسلام

پاورپوینت حمام های سنتی اسلام

 

 

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

قابل ویرایش 32  اسلاید

 

قسمتی از اسلایدها:

شستوشوي بدن و حمام كردن براي ايرانيها علاوه بر پاكيزه كردن تن و دفع چرك، يك آيين مذهبي هم بوده. در تمام اديان پيش از اسلام- از مهرپرستان گرفته تا زرتشتيها-غسل كردن يكي از شرطهاي شركت در مراسم بوده، اين است كه نه تنها در يك جايي مثل كاخ شاهي تخت جمشيد نشانههايي از حمام پيدا ميكنند بلكه باستانشناسها، بعد از كلي جستوجو به اين نتيجه رسيدند كه ساخت حمامهاي عمومي از عهد هخامنشي در همه شهرهاي ايران رايج بوده است.

 غسل كردن چه به صورت واجب و چه به صورت مستحب، به مناسبتهاي مختلف به مسلمانها سفارش شده، به همين خاطر بعد از اسلام، شاهان ايراني و البته آدمهاي خير، شهرهاي ايراني را پر كردند از حمامهاي عمومي تا جايي كه در شهري مثل اصفهان فقط در عهد صفوي 272 حمام عمومي ساخته شد

يك فضاي گنبدي شكل نيمه تاريك پر از بخار به علاوه داستاني كه توي آن، اولين حمام را جنها براي حضرت سليمان ميسازند، زهره خيليها را آب ميكرد و خيليها بودند كه از ترس اجنه پا به حمام نميگذاشتند. نمونهاش همين مظفرالدينشاه، پنجمين شاه قدرت قاجار خودمان كه هر وقت هوس حمام رفتن و آب تني به سرش ميزد، امير بهادر وزير جنگش را به حمام ميفرستاد تا آنجا را از وجود اجنه پاك كند

 

فهرست مطالب و اسلایدها:

تاریخچه حمام در ایران

آداب و سنن در حمام های قدیم

کلیات حمام

معماری حمام

خزينه

روابط عملکردی فضاهای حمام

اقلیم

حرارت

آب و رطوبت

روشنایی

تهویه

مصالح

حمام قزوین

 

فهرست تصاویر:

حمام بزرگ دوره صفویه و حمام کوچک دوره قاجار(باغ فین)

حمام خصوصی در خانه ای در یزد

سربینه حمام سنندج

سربینه حمام سلطان ميراحمد كاشان

صحن حمام گنجعلیخان

چهار حوض

مدخل ورودی از گرمخانه به خزینه