پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان‌های اجتماعی

پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان‌های اجتماعی

 پاورپوینت درس 5 جامعه شناسی پایه دهم انسانی جهان‌های اجتماعی

 

 

 

 

 

 

نوع فایل: power point

فرمت فایل: ppt and pptx

قابل ویرایش 31 اسلاید

 

قسمتی از متن پاورپوینت:

درس 5 جهان های اجتماعی انسان، جهان های اجتماعی متنوعی پدید می آورد جهان اجتماعی یا جهان های اجتماعی؟
نظم و همکاری میان اعضای موجود زنده، یکسان است. آیا همکاری دستگاه تنفس و گردش خون در بدن انسان ها، همیشه و همه جا یکسان نیست؟ همچنین نظم و همکاری حیواناتی که به صورت جمعی زندگی میکنند، طیّ عصرهای متمادی تغییری نمی کند؛ مثلاً زنبور عسل از هزاران سال قبل تاکنون با نظام واحدی زندگی میکند. آیا زندگی جمعی زنبورهای عسل سبلان و اجداد آنها در گذشته و تمامی زنبورهای عسل دنیا یکسان نیست؟
به نظر شما جهان اجتماعی انسان ها نیز تنها یک شکل دارد؟ شیر و آهو دو حیوان متفاوت اند. شیرها نیز خودشان با یکدیگر تفاوت هایی دارند. تفاوت شیر و آهو در ویژگی های اساسی آنهاست، ولی تفاوت شیرهای مختلف با یکدیگر در ویژگی های سطحی آنهاست. به نظر شما تفاوت میان جهان های اجتماعی، بیشتر مانند تفاوت میان شیر و آهو است یا مانند تفاوت میان شیرهای مختلف؟ در کتاب منطق با مفهوم نوع، آشناشدید. شیر و آهو دو نوعِ حیوانی هستند. می دانید تفاوت شیر و آهو در ویژگی های ذاتی آنهاست، ولی تفاوت شیرهای مختلف، در ویژگی های عرََضی آنهاست. آیا انسان ها تنها یک نوع جهان اجتماعی می سازند یا انواعی از جهان های اجتماعی را پدید می آورند؟ چرا؟ جهان های اجتماعی یکسان اند یا متفاوت؟
همۀ ما در جهان اجتماعی متولّد میشویم و پس از ما نیز، جهان اجتماعی همچنان وجود دارد. اگر ما فقط جهانی را ببینیم که در آن متولد شده ایم، شاید گمان کنیم جهان اجتماعی تنها یک شکل دارد. ولی هنگامی که چشم خود را بر جوامع دیگری می گشاییم که هم اینک در دیگر نقاط دنیا وجود دارند؛ یا وقتی به تاریخ گذشتۀ خود رجوع میکنیم و جهان خود را با آنان مقایسه میکنیم، به تنوع جهان های اجتماعی پی میبریم. بخوانیم و بدانیم در جهان غرب، نوعی تقسیم کار میان جامعه شناسان و مردم شناسان شکل گرفته بود. وظیفۀ جامعه شناسی، مطالعۀ جوامع صنعتی و شهری پیشرفته (جوامع غربی) بود و مردم شناسی به مطالعۀ جوامع ساده و ابتدایی می پرداخت. جامعه شناسان غربی، جوامع ابتدایی را متعلق به گذشتۀ بشر می پنداشتند که در دوران کودکی یعنی مراحل اولیۀ رشد خود باقی مانده اند (جوامع غیرغربی). وقتی مردم شناسان بنا به وظیفۀ حرفه ای خود، با فرهنگ های غیرغربی مواجه شدند، به پیچیدگی و عمق آنها و اشتباه جامعه شناسان غربی پی بردند. از این رو، یکی از مهم ترین انتقادها به خودمداری فرهنگ غرب و تصور سادۀ آن از سایر فرهنگ ها را مردم شناسان مطرح کردند. علت تفاوت و تنوع جهان اجتماعی انسان ها چیست؟
دانستید زندگی اجتماعی انسان ها بر خلاف زندگی سایر موجودات زنده، متنوع است و صورت های گوناگون دارد. بچه لاک پشتی که تازه از تخم خارج میشود، از ساحل به طرف دریا حرکت میکند و بدون راهنمایی بزرگترها وارد دریا میشود و به لاکپشت های دیگر می پیوندد، میداند چه چیزی را باید بخورد؛ از چنگ چه حیواناتی باید فرار کند و کدام یک  از آنها با او کاری ندارند و... . 
به نظر شما چه نیرویی این جانور کوچک را راهنمایی می کند؟ رفتار سایر موجودات زنده، ناآگاهانه یا غریزی است؛ ولی جهان اجتماعی را انسانِ آگاه و خلّق پدید می آورد.